Estudiants del màster d’Astrofísica, Cosmologia i Física de Partícules de l’ICCUB guardonades amb el premi Sant Jordi a millor Treball Final

Títol
Guardonats/des Premis Sant Jordi 2021
Publicada
Àrea
Física de Partícules
Font
Institut d'Estudis Catalans

 

Dues estudiants del màster d’Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia de l’Institut de Ciències del Cosmos de la UB han estat guardonades amb el premi Sant Jordi 2021 al millor Treball Final per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El treball de la Clàudia Soriano sobre el bosó de Higgs ha merescut el primer premi i el de la Cristina Jiménez sobre la classificació d’espectres estel·lars ha estat reconegut amb un accèssit. 

La cerimònia d’entrega es va celebrar el divendres 23 d’abril a mans de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) al pati de la Casa de Convalescència. L’acte va estar presidit per Joandomènec Ros, president de l’IEC, acompanyat de la resta de membres del consell de govern de l’IEC. 

 

A continuació podeu trobar els abstracts d’ambdós treballs.

Autora: Clàudia Soriano Guerrero

Treball: Optimization of a discriminant to find charged Higgs boson in the ATLAS experiment.”

Abstract: Aquest treball es basa en l'optimització del discriminant utilitzat en la separació del senyal del bosó H+ de la resta de processos del model estàndard, corresponents al soroll de fons, detectats en les col·lisions del tipus protó-protó en l'experiment ATLAS al CERN. Concretament, l'estudi descriu la producció de H+ junt amb un quark t  i un quark b i el seu subsegüent decaïment en un quark t i un quark b, i ho compara amb els principals processos de fons produïts per tt+jet.

Es presenta una breu revisió sobre el model estàndard i les seves limitacions per explicar la producció del H+, a més, s'introdueixen els models SUSY com una forma alternativa per explicar l'origen del bosó. Més endavant es descriuen les col·lisions i els mètodes de detecció així com la reconstrucció del objectes físics associats produïts durant la col·lisió. Les dades usades no corresponen a dades reals sinó que són el resultat de la simulació dels processos físics, dels productes de les col·lisions i de la seva detecció. Per aquesta raó es realitza una breu explicació de la simulació i dels mètodes analítics, concretament el discriminant, utilitzats per analitzar les dades.

El principal objectiu és l'estudi del comportament de diverses masses invariants utilitzades per tal de reconstruir la cadena de decaïments del H+ i com aquestes són modificades amb l'aplicació de diferents paràmetres (normalització, pesos i rebinning).

Finalment, es corrobora, aplicant el test Kolmogorov-Smirnov, que l'ús de distribucions de massa del tipus sense pes i rebinned són les ideals per al càlcul del discriminant per tal de poder descobrir experimentalment el bosó H+.

 


 

Autora: Cristina Jiménez Palau

Treball: Automated classification of stellar spectra.

Abstract: Hem analitzat el rendiment d’un classificador automatitzat d’espectres estel·lars basat en la tècnica estadística PCA en un sistema MK, utilitzant com a referència espectres òptics de les dades de SDSS-DR15. Hem trobat que és possible explicar el 99% de la variància total dels espectres estel·lars de tipus A, F, G, K i M amb només 4 components principals. Les projeccions de 50.000 espectres de bona qualitat en aquest espai 4-dimensional van ser utilitzades per a determinar el tipus espectral més probable de les estrelles test en mostres d’espectres de qualitat incremental, a partir de les quals vam evaluar la fiabilitat del nostre procediment de classificació utilitzant una distribució  Gaussiana i una Top-Hat Kernel. 

 

Aquest guardó és un reconeixement a la qualitat de l’ensenyament a la facultat de Física de la Universitat de Barcelona i a l’excel·lència de la recerca realitzada a l’ICCUB, per tant, hi ha motius per estar orgullosos/es. Podeu veure el llistat sencer de guardonats/des aquí

 

Activitats i Notícies relacionades

Teresa Antoja rep el premi MUY Astrofísica
Teresa Antoja rep el premi MUY Astrofísica
Font
Muy Interesante
Idioma
ES

Coincidint amb l'exemplar número 500 de la publicació, la revista Muy Interesante −capçalera del Grup Zinet Media− va organitzar un gran esdeveniment al cor de Madrid: l'I Science Fest. Amb una assistència de més de mil persones, el teatre Coliseum de Madrid va ser testimoni d'una trobada que es vol convertir en un gran referent en el sector de la divulgació del coneixement.

Materials relacionats

Premsa Radio i TV
Entrevista a Licia Verde a El Punt Avui
Entrevista a la física i cosmòloga Licia Verde a qui se li ha concedit el premi nacional de recerca 2018 per "haver contribuït de forma decisiva a entendre com es distribueixen la matèria i l'energia fosca a l'univers"
Autor
Licia Verde, ICREA-ICCUB
Font
El punt Avui
Idioma
CA