Exhibitions sets

'Les distàncies còsmiques' at the local library of Franqueses del Vallès