Trànsit Planetari

Trànsit de Venus del 2004

Data
Tipus de Fenomen
Trànsit Planetari

 

El 8 de juny de 2004 es produirà el primer trànsit de Venus pel davant del Sol des de l'any 1882. Tot i haver perdut la rellevància científica que havien tingut al passat, els trànsits de Venus continuen sent uns fenòmens que mereixen la nostra atenció, ni que només sigui per la seva excepcionalitat. Al cap i a la fi no hi ha cap persona viva que n'hagi vist cap!!!

Donada la geometria de les òrbites de la Terra i Venus, un trànsit d'aquest últim pel davant del Sol està acompanyat per un altre 8 anys més tard. Així doncs, el 6 de juny de 2012 tindrem una nova oportunitat (la darrera fins l'any 2117) de veure Venus projectat contra la superfície del Sol. En aquesta ocasió, però, el trànsit no serà visible des d'Espanya.

 

Visibilitat

El trànsit serà visible en totes les seves fases des de tot el territori peninsular, Europa, Àsia i la part oriental d'Àfrica. I serà parcialment visible a Oceania la part occidental d'Àfrica i la oriental d'Amèrica. A les altres zones no serà visible.

En la següent imatge es mostra les zones de visibilitat:

Imatge eliminada.

A la peninsula l'alçada del Sol sobre l'horitzó a l'instant del primer contacte no superarà els 10 graus. La durada total del trànsit serà de poc més de 6 hores.

La figura mostra a intervals de 30 minuts la posició de Venus al llarg del trànsit. El Nord és el nord celest. Els contactes geocèntrics es refereixen a un observador situat al centre de la Terra:

Imatge eliminada.

 

Contacte I: Començament del trànsit. El disc del planeta és tangent exteriorment al disc del Sol
Contacte II: El disc del planeta és tangent interiorment al disc del Sol
Màxim apropament: Instant en què el centre del planeta passa més a prop del centre del Sol
Contacte III: El disc del planeta, al costat oposat del limb solar que en el contacte II, torna a ser tangent interiorment al disc del Sol
Contacte IV: Fi del trànsit. El disc del planeta és tangent exteriorment al disc del Sol

 

Activitats Organitzades i Notícies Fenomen

Materials relacionats Fenomen

Llibres i Manuals
La història dels trànsits

Josep Manel Carrasco i Jordi del Río ens ofereixen aquest entretingut còmic, basat en un text de Salvador Ribas.

Autor
Josep Manel Carrasco, ICCUB-IEEC
Idioma
CA
ES
EN
Còmics