Charlas en escuelas

P. Mujal a l'INS J. Castellví

Título
Pere Mujal
Créditos
La UB divulga
A cargo de
Pere Mujal, ICCUB
Fecha
Hora
Correo de contacto
ucc@ub.edu
Àrea
Atòmica i Nuclear
Activitat per a escoles

RESUM:

Començarem amb el mètode científic i la importància de la curiositat i l’observació. Introduiré conceptes quàntics comparant una pilota amb una partícula quàntica. Com les podem treure d’un pou? Amb quina farem gols més espectaculars? En podem tenir dues d’idèntiques? Les podem tenir juntes? Per respondre les preguntes parlarem de probabilitat i del principi d’incertesa de Heisenberg, d’interferències, de distingibilitat i del principi d’exclusió de Pauli. Finalment, parlarem de les aplicacions de la física quàntica en la vida quotidiana.

PERE MUJAL TORREBLANCA

Em vaig graduar en Física a la Universitat Autònoma de Barcelona (2010-2014) i vaig fer el màster de Física Avançada a la Universitat de Barcelona (2014-2015). Durant el màster, vaig veure que volia continuar en el camp de la recerca i, després de fer el treball de màster sobre condensats de Bose-Einstein, he seguit estudiant sistemes d’àtoms ultrafreds a partir de models teòrics i càlculs numèrics. Actualment, faig el doctorat de Física al Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la UB.