Itineràncies

'Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles' al Museu Darder de Banyoles