Cursos

L'ICCUB a Physis 2019

Data
Hora
Idioma
CA
ES
Correu de contacte
sae.futurs@ub.edu
1r batxillerat

 

Amb l'objectiu d'apropar aquesta ciència fonamental als estudiants preuniversitaris, la facultat de Física de la Universitat de Barcelona organitza el seu habitual Campus d'Estiu de Física " Physis" per a estudiants de 1r de Batxillerat. (17-21 juny de 2019)

L'institut de Ciències del Cosmos participa en l'edició d'aquest any amb dues conferències, i una pràctica.

 • LHC: La guerra de la matèria i antimatèria, a càrrec del Dr. Eugeni Graugés
 • La vida a l'oceà còsmic, a càrrec del Dr. Josep Maria Solanes
 • Explorant l'univers, a càrrec de Javier G. Subils, estudiant de doctorat i Óscar Jiménez, estudiant de màster.

 

Physis 2019 consta de cinc sessions matinals en què els participants assisteixen a conferències de divulgació plenàries i realitzen pràctiques amb participació activa en grups reduïts dins els laboratoris del nostre centre. Totes les activitats programades aborden temes de màxima actualitat dels camps de la meteorologia i climatologia, astrofísica i cosmologia, partícules elementals, relativitat, quàntica, nous materials, superconductivitat, estat sòlid, tecnologia electrònica, etc

El programa del campus és desenvolupat de forma exclusiva per professorat dels diferents departaments i instituts de recerca de la Facultat de Física de la UB, sota la coordinació de l’equip deganal.

Un cop finalitzat el campus s’entregarà als assistents un diploma acreditatiu de la seva participació.

 

Destinataris

Estudiants de primer de batxillerat (els alumnes han d'haver cursat i aprovat 1r de batxillerat durant el curs 2018-2019)

Places

L'activitat està limitada a 90 places.

En cas de que el nombre d'inscripcions superi amb escreix aquesta xifra, se seleccionaran els estudiants en funció del seu expedient acadèmic, parant especial atenció a les qualificacions obtingudes en les assignatures de caire científic i tecnològic.

Calendari i horaris

 • Preinscripció:. del 14 de maig al 5 de juny.
 • Publicació del llistat d'admesos: 6 de juny.
 • Pagament de la inscripció: del 6 al 12 de juny.
 • Durada: del 17 al 21 de juny, ambdós inclosos.
 • Horari de les conferències plenàries: de dilluns a divendres, de 9.30 a 10.30 hores.
 • Lloc: Aula Magna Eduard Fontserè.
 • Descans: de 10.30 a 11 hores.
 • Horari de les sessions pràctiques: de dilluns a divendres, d'11 a 13.30 hores.
 • Lloc: diversos laboratoris del centre.

Programa

Conferències plenàries: (idioma català/castellà)

 

 • Dilluns, 17 de juny: , LHC: La guerra de la matèria i antimatèria, a càrrec del Dr. Eugeni Graugés del departament de Física Quàntica i Astrofísica.
 • Dimarts, 18 de juny: El descobriment del LED blau i les conseqüències aplicades, a càrrec del Dr. Joan Esteve del departament de Física Aplicada.
 • Dimecres, 19 de juny: Biofísica: com explorar la Física a través de la Biologia, a càrrec de la Dra. Marta Ibañes del departament de Física de la Matèria Condensada.
 • Dijous, 20 de juny: La vida a l'oceà còsmic, a càrrec del Dr. Josep Maria Solanes del departament de Física Quàntica i Astrofísica.
 • Divendres, 21 de juny: Canvi climàtic: certeses i incerteses, a càrrec de la Dra. Carme Llasat del departament de Física Aplicada.

Sessions pràctiques:

 

 • Explorant l'univers.
 • Tecnologia electrònica.
 • Electromagnetisme i superconductivitat.
 • Làsers i holografia.
 • Joc de "drons".

>>> L'accés a les sessions pràctiques es farà de forma rotatòria i en grups reduïts.

Preu i pagament

El preu de l'activitat és de 30 euros.

Els alumnes admesos hauran de realitzar el pagament dels 30 euros entre l'1 i el 9 de juny (ambdós inclosos) fent un ingrés al compte ES61 2100-3642-13-2200076957 de BankCaixa, en què s'ha d'indicar la referència "PHYSIS" i el nom complert de l'alumne/a.

L'import de la inscripció no es retorna tret de les següents excepcions:

 • Si l'activitat se suspèn per no arribar al mínim d'inscripcions o per causes atribuïbles a la UB.
 • Si es renuncia a la plaça adjudicada amb una antelació mínima de 10 dies a l'inici de l'activitat.
 • Per malaltia degudament justificada.

Lloc i accés

El punt de trobada de tots els dies serà l'Atri Solar de la facultat. Es prega puntualitat.

Facultat de Física
Mart í i Franqués, 1
08028 Barcelona (com arribar-hi)